PROGRAMA 2015-2019

PROGRAMA COMPLET EN PDF

Punts de ruptura per a una candidatura unitària i municipalista

Codi ètic

Estatuts del partit instrumental Gent de Cornellà-Crida per Cornellà


CREACIÓ DE FEINA

La nostra gran prioritat: crear ocupació, mitjançant la municipalització dels serveis públics (recuperant l’IVA i el BI que es paga actualment), el foment de l’economia social i solidària (per gestionar nous filons d’ocupació: reciclatge, consum sostenible i solidari, manteniment d’edificis, energies alternatives, etc.), la recuperació de l’activitat agrícola alternativa i la defensa de la democratització de les empreses, començant per l’Ajuntament. Negociarem acords amb empreses perquè la formació ocupacional i d’inserció siguin efectives i no una pèrdua de temps.


PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Facilitarem la participació més àmplia possible en l’elaboració i aprovació del pressupost i en la presa de decisions estructurants de la ciutat: al llarg del 2016 posarem en marxa un gran procés participatiu que permeti fixar les prioritats del pressupost, a partir de les necessitats de les persones i de la ciutat. Hem d’analitzar a fons l’origen del deute municipal, determinar què es paga i exigir totes les responsabilitats als causants.


DRET A L’HABITATGE

Aturarem els nous creixements en sòl fora del casc, com l’ARE Ribera-Salines (que preveu uns 3.000 habitatges en zona d’equipaments), renovant la ciutat i els barris, apostant per la rehabilitació dels habitatges i el disseny adequat dels espais públics.L’habitatge és un dret de les persones i no un producte especulatiu: promoció dels lloguers socials i altres formes de tinença, de la rehabilitació pública d’habitatges i exigència de responsabilitats públiques a bancs i grans propietaris immobiliaris: cap desnonamentsense alternativa. Millorarem les connexions amb transport públic, a peu i en bicicleta, dins i fora de la ciutat.


CONVIVÈNCIA I NO MARGINACIÓ

Donar vida als carrers, per una ciutat més humana on tothom es pugui expressar amb tranquil·litat i respecte. Derogarem una Ordenança de Convivència feta d’esquenes a la població. Promourem Assemblees de barri, per facilitar la participació, l’autogestió veïnal i l’intercanvi intercultural. Tots som persones, amb dret a ser empadronades on vivim i a accedir als serveis públics amb plenitud. Garantirem la lluita contra els rumors que estigmatitzen persones i col·lectius. Una Guàrdia Urbana al servei dels veïns, amb un codi ètic sobre la seva actuació. Recuperarem al llarg del mandat el 0,7% per la cooperació internacional al desenvolupament. Recuperarem la memòria històrica i crearem un Centre d’Interpretació de la nostra història, en col·laboració amb la Fundació Utopia i altres entitats memorialistes. També prendrem cura dels animals domèstics i dels seus cuidadors, amb iniciatives formatives, d’equipament adequat i de cura de l’espai públic.


ESCOLES BRESSOL

Garantirem l’accessibilitat de qualsevol infant que ho necessiti a les escoles bressol, recuperant la seva gestió pública i diversificant les quotes en funció dels ingressos familiars. Convidarem els diversos grups de formació i creació artística i cultural a participar en un gran projecte cooperatiu artístic pluridisciplinar, del que es puguin beneficiar la comunitat educativa i la ciutat. Proposarem a les entitats d’educació en el lleure que participin en un projecte educatiu de ciutat, en xarxa.


GARANTIA DE SERVEIS SOCIALS

Cap nen sense l’atenció alimentària i educativa necessàries, amb la col·laboració de les escoles, els centres d’educació en el lleure i les entitats socials. Accés de totes les famílies als serveis bàsics i a la seva autonomia econòmica (amb feina o ajuts comunitaris). Garantir una atenció digna a la gent gran, amb assistència domiciliària municipalitzada, amb centres de dia o residencials. Lluita contra les retallades en serveis socials.


CULTURA POPULAR

Entenem que la cultura és de tothom i per a tothom. La nostra idea consisteix a garantir planificació estratègica (objectius i avaluació), participació ciutadana, autogestió, cohesió social i construcció d’identitat col.lectiva des de la diversitat, creació d’espais de confluència (fer xarxa), incentivar les inquietuds culturals i fomentar la creació, en oposició a la mercantilització. Garantirem el respecte actiu al patrimoni històric i la participació popular en la seva catalogació. Apostem pel català com a llengua comuna i per un plurilingüisme integrador. El teixit associatiu i els veïns i veïnes han de ser els protagonistes creatius de les festes populars.


ESPORT DE BASE I NO DE NEGOCI

L’objectiu és garantir l’accés a l’esport de totes les persones, cadascuna al seu nivell, si cal augmentant els espais d’us esportiu i la seva versatilitat i creant assessors físics de carrer. Revisarem el funcionament del Parc Esportiu Llobregat i el Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader per revertir la tendència a monstres altament deficitaris i ineficaços. Oferirem gratuïtament als clubs de la ciutat assessorament econòmic, fiscal i tècnic. Les instal·lacions esportives municipals no podran ser objecte de negoci.


PER UNA SANITAT PÚBLICA I DE QUALITAT

Ens comprometem a participar activament des de l’Ajuntament en la lluita contra l’ofensiva neoliberal en l’organització de la salut. La salut és un dret fonamental de cada persona, que ha de ser garantit per un autèntic Servei Nacional de Salut a Catalunya. Els CAP han de garantir eficaçment les urgències diürnes i domiciliàries, també a l’Almeda i Fontsanta, i cal definir racionalment el paper dels dos hospitals de referència (Broggi i Bellvitge) i de les urgències nocturnes. Cal revertir immediatament les retallades: la salut no és només l’absència de malalties.


CONTRA EL MASCLISME I L’HOMOFÒBIA

Transformar el Consell Municipal de la Dona en un espai obert, participatiu i vinculant, presidit per una dona, que lluiti contra les concepcions patriarcals de la família i de les relacions socials. Crear un Consell Municipal que defensi els drets de gais, lesbianes, bisexuals, transgèneres i intersexuals per eradicar l’homofòbia i la transfòbia. Cap persona discriminada per la seva identitat sexual.