MOCIONS I PROPOSTES D’ACORD

Aquestes són totes les mocions i propostes d’acord presentades:

2016

2015