COMPTES

D’acord amb el nostre codi ètic i els punts de ruptura, és l’Assemblea General, mitjançant el principi d’una persona, un vot, qui decideix on es destinen els diners que rebem de la institució, tant en concepte de Grup Municipal com en concepte d’ingressos de les regidores.


Ingressos com a Grup Municipal
Per Grup Municipal: 1.500 €
Per regidor electe: 304 €
Total: 2.716 € mensuals


Ingressos de les regidores
Per assistència al Ple: 360 €
Per assistència a les Comissions Informatives: 180 €
Per assistència a la Junta de Portaveus: 1.182,19 €
Total: 3162,19 € mensuals (aprox.)


Dedicació de les regidores
Tal com vam acordar a l’Assemblea General del 8 d’octubre del 2015, després d’un debat durant els mesos de juliol i setembre, tres regidores es comprometran a assumir una dedicació en concepte de feina institucional (com ara l’assistència a les Comissions Informatives i la feina més burocràtica), relacions amb els moviments socials i entitats, permanències al despatx i comunicació. D’aquesta manera, garantim una bona actuació institucional sense que això absorveixi el conjunt de militants ni limiti les accions al carrer.

D’acord amb el codi ètic i els punts de ruptura, la retribució màxima serà de 3 salaris mínims interprofessionals (1.965,60 €, en el cas de jornada completa) i les seves actuacions es deuran al mandat de l’Assemblea, davant de la qual han de retre comptes. Les altres dues regidores, també sotmeses al mandat de l’Assemblea, assumeixen una dedicació militant en la mateixa mesura que la resta de companyes que participen de la candidatura.

Per ara, les tres regidores han assumit una dedicació de 20 hores setmanals i, mentre no es fa efectiva la contractació, es queden directament les indemnitzacions per assistència al Ple i a les Comissions Informatives (habitualment, 540 €), mentre que l’altre entrega la totalitat dels ingressos a la candidatura.